Positive life, Mind and Vibes

Positive Life, Mind and Vibes

Personligt udviklingsforløb over 6 moduler - starter 13/8-2020


Ønsker du større livskvalitet og livsglæde?


Er du klar til at blive inspireret til nye måder at tackle dig selv og dit liv på? 


Så er forløbet Positive Life, Mind and Vibes noget for dig.


At leve positivt er ikke altid nemt. Det kræver træning og gode strategier for, at kunne tackle livet når det udfordrer os - både i den indre og ydre verden.


Du kan også være din egen udfordring, hvis du har et negativt tankemønster om dig selv, eller ser flere begrænsninger end muligheder i livet.


Du kan ikke bare tænke positivt og glide af på alt det, som udfordrer dig. Og du kan ikke bare kaste dig hovedkulds ud i nye muligheder, hvis du ikke har gjort det før.


Du kan oparbejde og lære gode og sunde strategier for, hvordan du tackler det der "truer" din livsglæde og livskvalitet. Og du kan oparbejde mod til at turde gøre noget nyt.


Forløbet foregår over 6 moduler af 3 timer:


Hvert modul afholdes med 14 dages interval - torsdage ml. 18 - 21. Du får opgaver med hjem hver gang. Nye tankemønstre og vaner kræver træning, ligesom marathon kræver mange løbeture.


Vi mødes online imellem modulerne torsdage ugen efter, for at dele det som lykkedes for jer omkring opgaverne og det som I synes er udfordrende. 


Online mødedatoer: 20/8, 3/9, 17/9, 1/10, 15/10  -  kl. 19:00 - 20:30


Du indgår i en lille gruppe på 6 personer, hvor fortrolighed og tavshedpligt indgår. Du bliver støttet af mig og gruppen undervejs.


De fysiske mødedatoer er følgende:


Modul 1: Dit indre "hjem"   -   Dato: 13/8-2020 kl. 18-21

Vi kommer tilstede i gruppen og skal arbejde med nærvær og empati. Hvordan kan du skabe nærvær og udvise empati med dig selv, når du bliver for selvkristisk eller din indre stemme er hård ved dig. Hvordan kan du oparbejde større selvkærlighed og selvstøtte. Hvordan kan du skabe et kærligt indre hjem for dig selv.


Modul 2: Tanker og følelser   -   Dato: 27/8-2020 kl. 18-21

Vi kan ikke styre vores tanker og følelser. De lever deres eget liv. Men du kan lære, hvordan du skal tackle dem, så de ikke overtager dit liv og din livsglæde.

På dette modul lærer du, hvordan du kan håndtere tanker og følelser, så de ikke kommer til at køre i ring i dig længere tid end nødvendigt.

Du lærer, at finde ud af hvilke tanker og følelser der har et budskab til dig og hvilke du kan lære at afspore.

Du bliver inspireret til, hvordan du kan undersøge tanker og følelsers budskab, så du får taget dig selv alvorligt og kan agere udfra det, så du får passet på dig selv.


Modul 3: Dine behov   -   Dato: Dato: 10/9-2020 kl. 18-21

Vi har alle behov og vi er alle styret af dem. Selv dem der synes, de altid er der for alle andre før dem selv, er styret af et behov, Behovet er bare ikke dem selv bevidst.


At få opfyldt mange af vores behov giver livsglæde og energi.

At have mange uopfyldte behov giver tristhed og en livsenergi på lavt blus.


Vi skal arbejde med vores behov i dette modul. Hvad er et behov og er du god til at få dem opfyldt? 


For nogle kan der ligge en barriere i at italesætte sine behov, især hvis man kommer fra en opvækst, hvor ens behov ikke var vigtige eller ikke blev imødekommet. Vi arbejder med disse barrierer. Det kan være skamfuldt at stå ved siné behov i starten, indtil det bliver integreret i din nye måde at være i livet på.


Modul 4: Sammenhængen mellem behov og følelser

Dato: 24/9-2020 kl. 18-21 

I dette modul lærer du at se koblingen mellem følelser og behov.


En følelsesmæssig stemning af utilfredshed kan vidne om, at der er nogle behov i dit liv, der ikke bliver opfyldt. Du lærer at få øje på behovet bag. Når du får bevidsthed om det, bliver du istand til at agere anderledes i livet for at få det opfyldt.


At skulle handle udfra ikke opfyldte behov og finde en vej til behovsopfyldelse kan være udfordrende. Især hvis du ikke er vant til at anmode andre om at opfylde dine behov. Der vil vi arbejde med turde at stå i angsten for afvisning, som kan være en naturlig følgesvend, når vi rækker hånden ud.


Vi kommer også til at arbejde med at håndtere de afvisninger der også kommer, når vores anmodninger ikke bliver imødekommet.


Modul 5: Positive vibes  -  Dato: 08/10-2020 kl. 18-21

Vi mennesker udveksler energi på et subtil niveau.

Du kan sikkert godt huske episoder, hvor du var sammen med mennesker,  der gav dig energi og episoder hvor du blev drænet for energi.


Vi tænker ikke altid over det og tænker ikke selv over, hvad vi sender ud.


I dette modul arbejder vi med vores egne vibes.

Hvad du kan gøre for at sende en mere positiv energi videre ud i verden - med det resultat at få det samme tilbage. 


Gode energi cirkler giver livsglæde.


Modul 6: Hvad skal der være i din livsboble?

Dato: 22/10-2020 kl. 18-21

I dette modul arbejder vi med, hvad du skal være opmærksom på for, at dit liv forbliver positivt og glædesfyldt. Det kan også være, du synes der mangler noget, der ville kunne bidrage til endnu mere livskvalitet og livsglæde. Vi kigger på det sammen, reflekterer og sparrer med hinanden. Hvad skal der til for, at du kan får mere af det ind i dit liv, der gør dig glad.


Vi runder forløbet af og fejrer gevinsterne af forløbet <3

 

---------------------------------------------------------------------------

Det praktiske:


Pris:

Ved tilmelding inden d. 15/7-2020, er prisen kr. 4.300 - (spar kr. 1000,-) 

Ved tilmelding inden d. 1/8-2020, er prisen kr. 4.800 - (spar kr. 500,-)

Ved tilmelding efter d. 1/8-2020, er prisen kr. 5.300 - (spar kr. 0,-)


Betaling af faktura umiddelbart efter tilmelding.

Der er mulighed for at betale i rater, efter aftale.


Tilmelding: Skriv til mig på email: susgruner@hotmail.com eller via Kontaktformular -->


Mødested: Nærværshuset i Roskilde, tæt på Trekroner station.


Forplejning:Der vil blive serveret Te, kaffe og snacks.


Spørgsmål:

Ring til mig på tlf.: 2517 1834

Eller skriv på email: susgruner@hotmail.com


Kærligst <3

Sus Gruner

 
 
 
 

Kontaktformular